You are currently viewing Pērļu lietus 2023 un izcilnieku godināšana, 2022./2023.m.g.

Pērļu lietus 2023 un izcilnieku godināšana, 2022./2023.m.g.

Vairāk bildes pakalpojumā Facebook

Nekas uz šīs zemes nav vienāds,
Ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai un dienai
Piemīt kas savs un neparasts…
(A. Krūklis)

Š.ģ. 16.maijā mūsu skolā notika viens no svarīgākajiem pasākumiem mācību gadā – izcilnieku godināšanas pasākums “Pērļu lietus 2023”. Tika apbalvoti vairāk nekā 260 skolēnu dažādās jomās: matemātikā, valodā, dabaszinībās, kultūrā un sportā. Īpašs prieks par skolēniem, kuriem ir sasniegumi četras un vairākas olimpiādēs vai konkursos.

Pirmā pērle, kuru cilvēks sev var iemantot, ir viņš pats. 
Mēs esam ļoti laimīgi, ka mūsu skolā ir ļoti daudz pērļu! 
Tik daudz, ka šodien notika dabas brīnums – Pērļu lietus.
Apsveicam un lepojamies!