PIESAKIES 10.-12. KLASEI JAU TAGAD!

Izvēlies vienu no

0
piedāvātiem virzieniem

Matemātikas un informācijas komunikācijas tehnoloģiju jomaPAMATKURSI:

    – Vācu vai franču valoda

    – Sociālās zinības un vēsture

    – Programmēšana

 

PADZIĻINĀTIE KURSI:

    – Matemātika

    – Angļu valoda

    – Programmēšana

 

SPECIALIZĒTIE KURSI:

    – Valsts aizsardzības mācība

Ķīmijas, fizikas un inženierzinātnes jomaPAMATKURSI:

    – Vācu vai franču valoda

    – Sociālās zinības un vēsture

    – Dizains un tehnoloģijas

 

PADZIĻINĀTIE KURSI:

    – Matemātika

    – Fizika

    – Ķīmija

 

SPECIALIZĒTIE KURSI:

    – Valsts aizsardzības mācība

 

 

Bioloģijas, medicīnas un farmācijas jomaPAMATKURSI:

    – Vācu vai franču valoda

    – Vēsture un sociālās zinātnes

    – Datorika

 

PADZIĻINĀTIE KURSI:

    – Bioloģija

    – Ķīmija

    – Sociālās zinātnes

 

SPECIALIZĒTIE KURSI:

    – Valsts aizsardzības mācība
    – Mazākumtautības valoda un literatūra

Politikas un jurisprudences jomaPAMATKURSI:

    – Vācu vai franču valoda

    – Vēsture un sociālās zinātnes

    – Datorika

 

PADZIĻINĀTIE KURSI:

    – Angļu valoda

    – Sociālās zinātnes

    – Ģeogrāfija

 

SPECIALIZĒTIE KURSI:

    – Valsts aizsardzības mācība
    – Mazākumtautības valoda un literatūra

 

Stundu plāni vidusskolā

Video par vidusskolu

Uzņemšana 10.klasē

Tālākā izglītība

Uzzini par studijas virzieniem Latvijas augstskolās