You are currently viewing Pilsētas 9.-12.klašu publiskās runas konkursā divas vietas

Pilsētas 9.-12.klašu publiskās runas konkursā divas vietas

Nr. Skolēna vārds, uzvārds Klase Pilsēta Sagatavotājs
1 Klims Karpuhins 9.a 2. Anna Ļitvinova
2 Anna Miščuka 11.a 3. Tatjana Dzalba