You are currently viewing Pirmo semestri noslēdzot ar uzdevumi.lv
apkopojums 1

Pirmo semestri noslēdzot ar uzdevumi.lv

Uzdevumi.lv statistika. Īpašs prieks par pirmo trešu vietu ieguvējiem.