You are currently viewing “Pozitīvais un negatīvais laukums mākslā”
Ekranuznemums 756

“Pozitīvais un negatīvais laukums mākslā”

Šoreiz viena no vizuālās mākslas programmas tēmām bija “Pozitīvais un negatīvais laukums mākslā”, kur skolēni skrāpēšanas tehnikā ZOOM stundās veidoja savus radoši pavasarīgos darbus, vizuālās mākslas skolotājas Marikas Beļēvičas vadībā. Mums visiem ir patiess prieks un gandarījums par 7.a, 7.b un 7.c klašu skolēnu centību šajās vizuālās mākslas ZOOM stundās, kā rezultātā mēs esam izveidojuši muzikāli krāsainu virtuālo skolēnu radošo darbu izstādi, par prieku gaidāmajai vasarai, ar komponista un vijoļvirtuoza Antonio Lučo Vivaldi “PAVASARIS” mūzikas skaņām.