Prasības izglītības iestādes no 2021.gada 11.oktrobra

No 21. oktobra līdz 14. novembrim Latvijā uz četrām nedēļām izsludināta mājsēde jeb stingri iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumi, lai  bremzētu Covid-19 infekcijas izplatību, mazinātu slogu veselības aprūpes sistēmai un glābtu pēc iespējas vairāk cilvēku dzīvības. No plkst. 20.00 vakarā līdz plkst. 5.00 rītā visiem iedzīvotājiem jāuzturas savās dzīvesvietās. Kā arī mājsēdes laikā: 

  • aizliegti visi publiskie un privātie pasākumi,  privāta pulcēšanās atļauta vienas mājsaimniecības ietvaros;
  • skolēnu rudens brīvlaiks pagarināts par vienu nedēļu līdz 29. oktobrim;
  • plānots, ka 1. novembrī skolās klātienē atgriezīsies 1.-3. klašu skolēni;
  • 4.-12. klašu skolēni turpinās mācības attālināti no 1.-14.novembrim (tālākā informācija sekos no klašu audzinātājiem);
  • plānots, ka mācības klātienē visiem atkal sāksies 15. novembrī, tomēr interešu izglītībā varēs piedalīties tikai ar Covid-19 sertifikātu;
  • skolēni atgriežas skolā ar negatīvu testa rezultātu. 1.-3.klašu skolēni tiks testēti piektdien 29.oktobrī (tālākā informācija no klašu audzinātājiem), pārējie, visticamāk, nedēļā no 8.-14.novembrim (precīza informācija sekos);
  • 1.-3.klašu izglītojamie mācās klātienē un saņem ēdināšanas pakalpojumu izglītības iestādē;
  • 4.klašu un 5.-12.klašu skolēniem, kuriem piešķirti ēdināšanas maksas atvieglojumi, tiks komplektētas pārtikas pakas atkarībā no valdības pieņemtā lēmuma par attālinātā mācību procesa ilgumu šīm klašu grupām (10,15 vai 20 mācību dienām).

Vairāk informācijas: https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu 

Mīļie skolēni! Aicinu būt atbildīgiem pret savu un līdzcilvēku veselību un ievērot noteiktos ierobežojumus, jo patlaban nav cita ceļa, kas mūs glābtu no izveidojušās draudīgās situācijas. Izmantojiet papildus brīvlaika nedēļu lietderīgi, papildiniet savas zināšanas un prasmes, izmantojot pieejamos resursus, sagatavojieties attālinātajam mācību procesam, apdariet iekavētos darbiņus, nostipriniet veselību.