You are currently viewing 🛡️Projekts  – Droša Latvija

🛡️Projekts – Droša Latvija

29.04.2024. skolā viesojās projekta #DrošaLatvija realizētāji. 10. un 11.klases skolēniem tika novadītas vairākas simulācijas spēles un jaunieši tika iesaistīti darbnīcās kritiskās domāšanas un informācijas noturības izpratnes stiprināšanai. Darbnīcās tika apskatītas tādas tēmas kā medijpratības nozīme, dezinformācijas identificēšana un efektīvas stratēģijas precīzas informācijas izplatīšanai. Projektu realizē Latvijas Transatlantiskā organizācija sadarbībā ar Valsts kancelejas stratēģiskās komunikācijas departamentu. Paldies projekta realizētājiem par vērtīgo nodarbību!