You are currently viewing Projekts “Dzīvot?!”

Projekts “Dzīvot?!”


            “Dzīvot zaļi?!”- jautājums vai izsauciens? 13.04.2022. Jelgavas pilī notika projekta “Dzīvot zaļi?!” noslēguma pasākums. Pavisam projektā bija iesaistījušās 13 vidusskolas no dažādām Latvijas pilsētām. Liepājas  Liedaga vidusskola projektā darbojās kopā ar O.Kalpaka Liepājas 15.vidusskolu. Mūsu skolu projekta noslēguma pasākumā  pārstāvēja 11.b klases skolēni Deniss Kašins un Dmitrijs Kašins, un karjeras konsultante Elita Malovka.

            Projekta ietvaros skolēni apmeklēja bioloģisko zemnieku saimniecību “Valti”, sagatavoja prezentāciju par bioloģisko saimniecību, bioloģisko produktu vērtību un to popularizēšanu jauniešu vidū, kuru prezentēja noslēguma pasākumā un ieguva Atzinību par uzvaru nominācijā “Pārliecinošākais dizains”, kā arī iepazinās ar Latvijas Lauksaimniecības  universitāti. Projekta noslēguma sarunās bija iespēja sarunāties ar Lielbritānijas vēstnieku Latvijā Polu Brummelu, kuru mūsu jaunieši izmantoja.

            Projekts notika sadarbībā ar BRITISH COUNCIL,  LLU, LLU Mūžizglītības centru.