You are currently viewing Projektu “Kas? Kur? Kad? Tēvzeme”
kur1

Projektu “Kas? Kur? Kad? Tēvzeme”

Latvijas Vācu savienība, “Vācu biedrība” Liepājā un Liepājas Liedaga vidusskolas skolotāja J.Freimane un DALP 5.vidusskolas skolotājs A.Timermanis rīkoja projektu “Kas? Kur? Kad? Tēvzemē” no 29. -30.augustam, apvienojot valstiskās vēstures un izziņas ekspedīcijā 50 latviešu un mazākumtautību jauniešus no Liepājas (liela daļa no Liepājas Liedaga vidusskolas).

1) Jaunieši apmeklēja O. Kalpaka piemiņas muzeju “Airītes”, kā arī sadarbībā ar poļu biedrību „Miera māja” veica nodarbību “Neatkarība kā vērtība”.

2) Īpaši atmiņā paliekoša jauniešiem bija aktivitāšu veikšana un nakšņošana Jaunauces muižā.

3) Notika saliedējoša aktivitāte “Drosme un asprātība cīņā par Latviju”, kuras ietvaros dalībnieki apmeklēja Ezeri (vēsturiski slaveno Muitas punktu),

4) Priekulē jaunieši guva vispusīgu ieskatu par Latvijas vēsturi laiku lokos, kā arī nozīmīgākajām personām reģiona izveidē.

Projekta rezultāts: dalībnieki grupās izstrādāja video materiālus par tematiku “Tēvzemes varoņi”. Saite uz gatavo video: šeit.

Īpaši svarīga bija dalībnieku savstarpējā integrācija, kā arī latviešu valodas, vēstures un kultūras izziņa gan latviešu, gan mazākumtautību jaunatnei.

Pasākumu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.Latvijas valsts budžeta finansētā programma „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” 2020.LV/MTSP/02/03