You are currently viewing “Prosociāla uzvedība: saknes un spārni, lai novērstu antisociālu izturēšanos un konfliktus”

“Prosociāla uzvedība: saknes un spārni, lai novērstu antisociālu izturēšanos un konfliktus”

2022.gadā no 25.jūlija līdz 29. jūlija Liepājas Liedaga vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Anastasija Jericjana piedalījās mācību kursā “Prosociāla uzvedība: saknes un spārni, lai novērstu antisociālu izturēšanos un konfliktus” (Prosocial Behaviour: roots and wings to prevent antisocial behaviour and conflicts) Malaga, Spānijā. Kursu organizēja organizācija iDevelop Teacher Training.

Kurss palīdz skolas darbiniekiem izvairīties un aizstāt agresiju skolā ar prosociālu reakciju un iemācīt meklēt neagresīvus konfliktu risinājumus, izmantojot sociālās prasmes.

Anastasija Jericjana padalījās par pieredzi:

“Ja mēs runājam par personīgo ieguvumu kursa laikā, tad vēlos uzsvērt, ka jau vairākus gadus strādāju ar skolēniem kā klases audzinātāja (pašlaik es ikdienā strādāju ar 7. klases skolēniem), tāpēc man bija ļoti būtiski salīdzināt klasvadības stilus citās valstīs ar savu personīgo pieredzi. Var atzīmēt, ka metodes ir ļoti līdzīgas. Uzskatu, ka iespēja komunicēties ar citu valstu pārstāvjiem, turklāt no citām darba sfērām, bija ļoti vērtīga un papildināja manu personīgo pieredzi.”


Aktivitāte organizēta Erasmus+ projektā  “Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai” ietvaros.

Par projektu:
Erasmus+ projekta nosaukums: Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai
Erasmus+ projekta akronīms: TeachSCHOOL
Erasmus+ projekta nosaukums angļu valodā: School for teachers and teachers for school
Erasmus+ projekta nr.: 2020-1-LV01-KA101-077280
Projekta ilgums: 01.09.2020. – 30.06.2023.
Maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 54866,00EUR.
Projekta ietvaros paredzēts organizēt apmācības 26 dalībniekiem (mobilitātes) uz 11 strukturētiem kursiem, kuri tiks organizēti Spānijā, Itālijā, Horvātijā un Grieķijā.