You are currently viewing 𝄞Rezultāti tradicionālais mūzicēšanas konkursos “Klaberjakte 2024” un “Dziesmu dziedu, kāda bija 2024”

𝄞Rezultāti tradicionālais mūzicēšanas konkursos “Klaberjakte 2024” un “Dziesmu dziedu, kāda bija 2024”

Nr. Skolēna uzvārds, vārds Klase Valsts Sagatavotājs
1. Abrutis Daniels 4.a 🥈 Jekaterina Cema
2. Trifonova Marija 6.b 🥇 Jekaterina Cema
3. Cema Artjoms 8.b 🥈 Jekaterina Cema
4. Severs Dāvids 9.a 🥈 Jekaterina Cema
5. Rezenovs Aleksandrs 9.c 🥈 Jekaterina Cema