You are currently viewing 🏦💶Sadarbība ar Swedbank padziļināto kursu ietvaros

🏦💶Sadarbība ar Swedbank padziļināto kursu ietvaros

Ņemt kredītu vai tērēt ietaupījumus? Tāds bija viens no jautājumiem, par kuru diskutēja 12.klases skolēni, kuri apgūst padziļināto kursu sociālajās zinībās, kopā ar Swedbank vadošo klientu konsultanti Kristīni Ziemeli. Skolēni apguva tēmu par aizdevumiem, kredītiem, kā veidojas kredītu vēsture, euribor likmēm u.c jautājumiem. Nodarbība notika 2024.gada 27.martā.