You are currently viewing Sasniegumi angļu valodas olimpiādē 10.-12.klasēm

Sasniegumi angļu valodas olimpiādē 10.-12.klasēm

Nr. Skolēna vārds, uzvārds Klase Skola Pilsētā Sagatavotājs
1 Darja Poļakova 12.a 1. Atz. Žanna Sverļikova
2 Nikita Avramčuks 11.a 5.   Olga Šumuļina
3 Nelli Poimanova 10.a 3. 3. Žanna Sverļikova
4 Arturs Ņekraševičs 12.b 4.   Aleksandra Arzaņājeva
5 Lidija Bērziņa 12.b 2.   Aleksandra Arzaņājeva