You are currently viewing Sasniegumi dabaszinātņu jomā 2020./2021.m.g.

Sasniegumi dabaszinātņu jomā 2020./2021.m.g.

Paldies skolēniem par aktīvu dalību un sniegtajiem augstajiem rezultātiem konkursos un olimpiādēs. Paldies Dabaszinātņu jomas skolotājiem par aktīvu skolēnu iesaisti un sasniegumiem dabaszinātņu olimpiādēs un konkursos, par ieguldīto sagatavošanas darbu konkursiem un olimpiādēm. 

Liepājas pilsētas bioloģijas olimpiādē 9.-12. klasēm piedalījās 7 skolēni, olimpiādē tika iegūts viens 1. pakāpes diploms un 2 atzinības.

1. pakāpes diplomu pilsētā un 2. pakāpes diplomu valstī bioloģijas olimpiādē 9.-12. klasēm ieguva 12. klases skolniece Uļjana Žukova. Paldies bioloģijas skolotājai Allai Juzefovičai par ieguldīto darbu.

Atzinības ieguva 10. klases skolniece Karina Bačmanova un 11. klases skolniece Anastasija Rižkova, paldies bioloģijas skolotājai Ilonai Lubgānei.


Liepājas pilsētas bioloģijas olimpiāde 8. klasēm piedalījās 8 skolēni, paldies par dalību un bioloģijas skolotājai Ilonai Lubgānei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei.


Liepājas pilsētas ķīmijas olimpiāde 9.-12. klasēm pieteicās 14 skolēni (paldies ķīmijas skolotājām Nadeždai Mednis un Allai Juzefovičai), olimpiādē tika iegūts viens 1. pakāpes diploms, viens 3. pakāpes diploms un divas atzinības.

1. pakāpes diplomu ieguva 12. klases skolniece Uļjana Žukova, paldies ķīmijas skolotājai Allai Juzefovičai.

2. pakāpes diplomu ieguva 12. klases skolēns Vjačeslavs Naņaks,  paldies ķīmijas skolotājai Allai Juzefovičai.

Atzinību ieguva 12. klases skolēns Daniils Guļņevs un 10. klases skolniece Valērija Gorbunova, paldies ķīmijas skolotājai Allai Juzefovičai.


Liepājas pilsētas ES Dabaszinātņu olimpiādē piedalījās 2 skolēni, 10. klases skolniece Anastasija Lobza ieguva 3. pakāpes diplomu un 10. klases skolēns Marks Dvojeglazovs ieguva atzinību, paldies fizikas skolotājai Tatjanai Velikai.


 

Liepājas fizikas 9.-12. klašu olimpiādē piedalījās 6 skolēni un tika iegūti divi otrās pakāpes diplomi un viena atzinība.

2.pakāpes diplomus ieguva 10. klases skolniece Anastasija Simajeva un 12. klases skolēns Vjačeslavs Naņaks, paldies fizikas skolotājiem Tatjanai Velikai un Jurijam Skinderskim.

Atzinību ieguva 10. klases skolēns Marks Dvojeglazovs, paldies fizikas skolotājai Tatjanai Velikai.

Paldies 9. klases skolniekam Robertam Maļeckim par 3 .pakāpes diplomu dabaszinātņu konkursā “VĒRO, DOMĀ, SKAIDRO”, paldies fizikas skolotājai Olgai Maikovai un ķīmijas skolotājai Nadeždai Mednis.

 


Liepājas pilsētas ģeogrāfijas 38. olimpiādē 9.-12. klasēm piedalījās 4 skolēni un 10. klases skolniece Anastasija Lobza ieguva atzinību, paldies ģeogrāfijas skolotājai Natalia Gutovai.

Liepājas pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 7.klasēm piedalījās 5 skolēni – Anastasija Ovčiņņikova ieguva 2. pakāpes diplomu un Maksimilians Botusans ieguva 3. pakāpes diplomu, paldies ģeogrāfijas skolotājai Nataliai Gutovai.

Paldies ģeogrāfijas skolotājām Inai Stolai, Nataliai Gutovai un 10. klases skolēnam Deividam Paukštaitim par iegūto atzinību Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Kurzemes Jauno Ģeogrāfu skolā.

Paldies ģeogrāfijas skolotājai Inai Stolai par aktīvu skolēnu iesaisti un ieguldīto darbu Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Kurzemes Jauno Ģeogrāfu skolā un paldies 8. klašu skolēniem Jekaterinai Kakoškinai, Vladislavam Lazdānam, Darjai Zaharovai par iegūtajām atzinībām un teicamiem rezultātiem Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Kurzemes Jauno Ģeogrāfu skolā 2020./2021.m.g.

Paldies par aktīvu dabaszinātņu jomas darbu 2020./2021.m.g., par augstajiem sasniegumiem, skolēnu intereses veicināšanu par dabaszinātņu jomu.