You are currently viewing Sasniegumi Liepājas pilsētas 9.klašu krievu valodas (kā dzimtas) publiskās runas konkursā

Sasniegumi Liepājas pilsētas 9.klašu krievu valodas (kā dzimtas) publiskās runas konkursā

Nr. Skolēna vārds, uzvārds Klase Pilsētā Sagatavotājs
1 Maksims Suhorukovs 9.c 1. Tatjana Dzalba
2 Rostislavs Tkačenko 9.c 2. Tatjana Dzalba
3 Stanislavs Škrobs 9.b 2. Jana Kļimovska
4 Poļina Sautiņa 9.c 3. Tatjana Dzalba