You are currently viewing Sasniegumi Liepājas pilsētas krievu valodas olimpiāde 5.-7.klasēm

Sasniegumi Liepājas pilsētas krievu valodas olimpiāde 5.-7.klasēm

Nr. Skolēna vārds, uzvārds Klase Pilsētā Sagatavotājs
1 Damirs Griščenko 5.a Atz. Anna Ļitvinova
2 Nikola Smiltniece 5.a 1. Anna Ļitvinova
3 Jeļizaveta Rižkova 5.a 3. Anna Ļitvinova
4 Aleksandrs Streļcovs 6.b 1. Inga Tokmakova
5 Poļina Iļasova 6.b 2. Inga Tokmakova
6 Loreta Žalima 6.d Atz. Alla Avlasa
7 Viktorija Čerņina 6.d 3. Alla Avlasa
8 Sofija Jeroņina 6.d 3. Alla Avlasa
9 Aņisija Iļjina 7.b Atz. Valentīna Vasiļevska
10 Dmitrijs Antonovs 7.c 1. Valentīna Vasiļevska
11 Oļegs Poholoks 7.c 1. Valentīna Vasiļevska