You are currently viewing Sasniegumi pilsētas 4.kašu latviešu valodas olimpiādē mazākumtautību skolām

Sasniegumi pilsētas 4.kašu latviešu valodas olimpiādē mazākumtautību skolām

Nr. Skolēna vārds, uzvārds Klase Pilsētā Sagatavotājs
1 Anastasija Dikarkina 4.b 1. Vija Ancāne
2 Andrejs Krisjuks 4.c 1. Tatjana Vēja
3 Sofija Žalima 4.b 2. Tatjana Vēja
4 Marija Komarova 4.b 3. Tatjana Vēja
5 Leila Kuļikova 4.a Atz. Vija Ancāne