You are currently viewing Sasniegumi pilsētas ekonomikas olimpiāde
currency 1680786 640

Sasniegumi pilsētas ekonomikas olimpiāde

10.-12. klašu ekonomikas olimpiāde
Nr. Skolēna vārds uzvārds Klase Vieta pilsētā Skolotājs sagatavotājs
1 Uļjana Žukova 12.a 1. Gaļina Skorobogatova
2 Vjačeslavs Naņaks 12.a Atz. Gaļina Skorobogatova