You are currently viewing Sasniegumi pilsētas ķīmijas olimpiādē
chemical laboratory 1063849 640 1

Sasniegumi pilsētas ķīmijas olimpiādē

Nr. Skolēna vārds, uzvārds Klase Pilsētā Sagatavotājs
1. Irīna Pavlova 11.b Atz. Alla Juzefoviča
2. Anastasija Simajeva 11.b 3.pak. Alla Juzefoviča
3. Alisa Romaņuka 11.b Atz. Alla Juzefoviča
4. Anastasija Rižkova 12.a 3.pak. Alla Juzefoviča
5. Arina Gucunajeva 12.a Atz. Alla Juzefoviča