You are currently viewing Sasniegumi pilsētas “Loģika un algoritmi” konkursā
laptop 6087062 640

Sasniegumi pilsētas “Loģika un algoritmi” konkursā

Pilsētas tehnoloģiju jomas konkursā “Loģika un algoritmi” ir visās pirmās trīs vietas un atzinība.

Nr. Skolēna vārds, uzvārds Klase Pilsēta Skolotājs-sagatavotājs
1 Damirs Griščenko 4.a 1. M.Grigorjeva / L.Melnikova
2 Nikola Smiltniece 4.a 2. J.Kovaļova / L.Melnikova
3 Sava Žeigurs 4.a 3. J.Kovaļova / L.Melnikova
4 Ņikita Kuļiks 4.a Atz. M.Grigorjeva / L.Melnikova
5 Andrejs Rohmails  4.a Atz. J.Kovaļova / L.Melnikova