You are currently viewing Sasniegumi valsts franču valodas valsts 51. olimpiādē
france 1020956 640

Sasniegumi valsts franču valodas valsts 51. olimpiādē

Nr. Skolēna vārds, uzvārds Klase  Vieta valstī
Skolotājs-sagatavotājs
1. Uļjana Žukova 12.a 1.
Līga Meiruška