You are currently viewing Skaists pasākums veltīts mūsu direktoram Valerijam Jepiskoposovam
IMG 3921 result

Skaists pasākums veltīts mūsu direktoram Valerijam Jepiskoposovam

Šodien mūsu skolā ir gan svinīgs, gan skumīgs pasākums, jo mūsu direktors Valerijs Jepiskoposovs pēc 35 gadu stāža direktora amatā aiziet no skolas, lai vairāk pavadītu laiku mājās kopā ar savu ģimeni. Viņš ri nostrādājis 34 gadus kā Liepājas 12.vidusskolas direktors un tieši viņš kopā ar savu komandu un pedagogu kolektīvu veiksmīgi apvienojis divas skolas un rezultātā Liepājas Liedaga vidusskola atvēra durvis vairāk nekā 1000 skolēniem.

Šodien skanēja skaisti vārdi no Liepājas Domes priekšsēdētāja, Izglītības pārvaldes pārstāvjiem, pilsētas arodbiedrības un, protams, no skolas kolektīva. Valerijs Jepiskoposovs ir profesionālisma, modrības un optimisma paraugs. Sirsnīgi sveicam Jūs, mūsu cienījamais direktors! Mums ir liels gods, ka tieši Jūs bijāt mūsu līderis un mentors. Apsolām turpināt attīstīties un popularizēt pedagoga tēlu Latvijas sabiedrībā.