You are currently viewing Skolas dekorēšana ar Latvijas simboliem

Skolas dekorēšana ar Latvijas simboliem

Tēmas: “Latvijas simboli” (plašāka nozīmē, piem., ozols un citi koki, cielaviņa un citi putni, skaistās vietas utt.), “Mans novēlējums Latvijai”.