You are currently viewing Skolas padome 2020./2021.m.g.

Skolas padome 2020./2021.m.g.

 • Skolas padome

  47 dalībnieki

 • Skolas padomes aktīvs

  25 dalībnieki

 • Skolas padomes priekšsēdētāja

  Kristina Jablonska

Aktuālu jautājumu risināšanā un skolas dzīvē dalību pieņem skolas padome, kurā sastāvā ir vecāku pārstāvi no katras klašu paralēles. Ar skolas padomi var sazināties e-klases e-pastā.

Skolas padomes sanāksmes 2020./2021. māc. gadā:
26.08.2020.
Sanāksmes protokols

Liepājas Liedaga vidusskolas skolas padomes aktīva sanāksmes protokols, 2020.gadā 26.augustā, plkst.18.00, klātienē, 44.kabinetā, Liepājā

 

Darba kārtība

 1. Mācību darba organizācija no 1.09.2020 Covid-19 un citu infekcijas slimību izplatīšanās laikā, skolas direktore Inga Zeide
 2. Trešo personu uzturēšanas kārtība, direktores vietniece Natālija Zavaruhina
 3. Individuālo mācību līdzekļu saraksta saskaņošana, direktores vietniece Natālija Zavaruhina
 4. 7.,8., 10., 11.kl. skolēnu ēdināšanas organizēšana
  klātienes/attālinātas mācību procesā, sociālais pedagogs Anna Ušeņina
 5. Aktualitātes, irektores vietniece Aija Indriksone

Izraksts no protokola:

Lēmumi

 1. Pieņemt zināšanai skolas iekšējās kārtības noteikumus par mācību dabu organizāciju no 1.09.2020. un nepiederošu personu uzturēšanos skolā.
 2. Rekomendēt klašu vecāku sapulcēs iepazīties ar katrai klasei vajadzīgo individuālo mācību piederumu sarakstu.
 3. Atbalstīt piedāvāto risinājumu par brīvpusdienu pilnvērtīgu izmantošanu. 
 4. Noraidīt aptaujas veikšanu par skolas nosaukuma maiņu.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

11.12.2020.
Sanāksmes protokols

Liepājas Liedaga vidusskolas skolas padomes sanāksmes protokols, 2020.gadā 11.decembrī, plkst.18.00, attālināti, Liepājā

 

Darba kārtība

1. Liepājas Liedaga vidusskolas attīstības plāns 2021.-2023.g. (direktore Inga Zeide, līdz 15 min., atbildes uz jautājumiem)
2. Pedagogu piemaksas kritēriji par darbu attālinātā mācību procesa nodrošināšanai (direktores vietniece Aija Indriksone, līdz 15 min., atbildes uz jautājumiem)
3. Skolas padomes aktīva apstiprināšana (SP priekšsēdētāja Kristina Jablonska, līdz 7 min.)

Izraksts no protokola

 

Lēmumi

1. Saskaņot Liepājas Liedaga vidusskolas attīstības plānu 2021.-2023.g.
2. Saskaņot pedagogu piemaksas kritērijus par darbu attālinātā mācību procesa nodrošināšanai.
3. Apstiprināt skolas padomes aktīvu 2020./2021.m.g. 25 cilvēku sastāvā.
 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

18.05.2021.
Sanāksmes protokols

Liepājas Liedaga vidusskolas skolas padomes sanāksmes protokols, 2021.gada 18.maijā, attālināti, Liepājā

 

Sanāksmes vadītāja: Kristīna Jablonska

Sanāksmes protokoliste: Elita Budriķe

Sanāksme notiek 17.00- 18.10 tiešsaistē

Sanāksmē piedalās:  11 skolas padomes pārstāvji

 

Sanāksmes darba kārtība:

 1. 2021./2021. mācību gada rezultāti un sasniegumi – (direktores vietnieces Anastasija Jericjana, Aija Indriksone)
 2. Attālinātā mācību procesa izvērtējums – (direktore Inga Zeide)
 3. Skolas padomes aktīva struktūra un reorganizācija (SP priekšsēdētāja Kristīna Jablonska)
 4. Par skolas biedrības dibināšanu (SP priekšsēdētāja Kristīna Jablonska)

 

Lēmumi.

1.Pieņemt zināšanai informāciju par mācību darba rezultātiem un sasniegumiem olimpiādēs un konkursos  attālinātā mācību procesa apstākļos.

2.Balstoties uz vecāku, skolēnu un skolotāju anketām par pieredzi attālinātajā mācību procesā, veikt mācību darba izvērtējumu.

 1. Par piedāvātajiem variantiem skolas padomes reorganizācijai noorganizēt visu padomes pārstāvju balsošanu.
 2. Jautājumu par biedrības dibināšanu iekļaut aptaujā un izvirzīt balsošanai.

 

                                                                Sanāksmes vadītāja: K. Jablonska

                                                                Sanāksmes protokoliste: E. Budriķe