You are currently viewing Skolas padome 2021./2022.m.g.

Skolas padome 2021./2022.m.g.

 • Skolas padomes sastāvs

  17 dalībnieki:
  • 12 klašu pārstāvji
  • 2 skolēni
  • 2 pedagogi
  • 1 dibinātājs

 • Skolas padomes dalībnieki un saziņa

  Skolas padomes pārstāvju saraksts ir pieejams e-klases pastā "Skolas padome" adresātos.

Aktuālu jautājumu risināšanā un skolas dzīvē piedalās skolas padome, kuras sastāvā ir vecāku pārstāvis no katras klašu paralēles. Ar skolas padomes locekļiem var sazināties e-klases e-pastā.

Skolas padomes sanāksmes 2021./2022. m.g.:

Sanāksmes protokols

26. oktobris

Sanāksmes protokols

11.novembris

Sanāksmes protokols

23.marts