Skolas padomes sanāksmes protokols 11.11.2021.

 

Liepājas Liedaga vidusskolas
Skolas padomes sanāksme
2021.gada 11.novembra
protokols nr.2/11.11.2021.


Liepājā
Sanāksmes vadītāja: Inga Zeide
Sanāksmes protokoliste: Evita Puriņa
Sanāksme notiek tiešsaistē 17.30- 18.00

Sanāksmē piedalās:

       Skolas vadības pārstāvji   I.Zeide, N. Bagirova, A. Zavaruhins 

       Skolas padomes locekļi saskaņā ar sapulces dalībnieku sarakstu (1.pielikums)Darba kārtība.

1.Skolas padomes vadītāja vēlēšanas.

Direktore Inga Zeide informē par izvirzītajiem kandidātiem, skolas padomes vadītāja amatam. Izvirzīti 4 kandidāti.

Tiek veikts balsojums par skolas vadītāja apstiprināšanu. Balsojums ir vienbalsīgs. Skolas padomes sēdes lēmumi:

Apstiprināt par Liedaga vidusskolas skolas padomes vadītāju.

Sanāksmes vadītāja: Inga Zeide

Sanāksmes protokoliste: Evita Puriņa