You are currently viewing Skolēni saņēma Kurzemes reģiona ZPD konferences sertifikātus

Skolēni saņēma Kurzemes reģiona ZPD konferences sertifikātus

Zinātniski pētniecisko darbu reģionālās koferences diplomi (pielikumā)
Paldies skolotājai Ingai Tokmakovai un Ilonai Lubgānei