30.novembris. Vecāku diena.
Tikšanas ar priekšmetu skolotājiem un klases audzinātājiem

Cienījamie vecāki!

  • 30. novembrī no plkst. 16:30 līdz 19:00 notiks vecāku tikšanās ar priekšmetu skolotājiem. Jūs varat izmantot aizņemtības grafiku zemāk un pieteikt laikus, pieteicot un saskaņojot laikus ar savu klases audzinātāju (telefoniski vai e-klasē). Ja tabulas šūna ir aizkrāsota ar tumši zilu krāsu, tad laiks jau ir aizņemts.

  • No pl. 19:00 atsevišķām klasēm notiks arī tikšanās ar klašu audzinātājiem (tabulā zemāk pa labi).