You are currently viewing Skolēnu zīmējumu izstāde un piedalīšanās pilsētas konkursā “Mans veltījums dzimšanas dienā”

Skolēnu zīmējumu izstāde un piedalīšanās pilsētas konkursā “Mans veltījums dzimšanas dienā”