You are currently viewing Skolotājas Marikas Beļēvičas ilustrētās grāmatas “Burtiņi krāsu un ciparu zemē” prezentēšana

Skolotājas Marikas Beļēvičas ilustrētās grāmatas “Burtiņi krāsu un ciparu zemē” prezentēšana

13.aprīlī mūsu skolā aktu zālē notika skolotājas Marikas Beļēvičas ilustrētās grāmatas “Burtiņi krāsu un ciparu zemē” prezentēšana. Grāmatas ideja ir viņas sen lolotais sapnis un ir kā metodiska ilustrāciju grāmata ar izzinošiem attēliem, košām krāsām un skanīgiem Daces Cabes dzejoļiem. Šī grāmata ir paredzēta gan tiem, kuri tikai iepazīst burtu, ciparu un krāsu pasauli, gan tiem, kuri jau lasa. Lai ikvienam ir prieks ciemoties šajā Burtu, Krāsu un Ciparu zemē!