You are currently viewing Skolotāju dalība mācību kursā „Apmācīt treneri” (Train the Trainer) Prāgā, Čehijā

Skolotāju dalība mācību kursā „Apmācīt treneri” (Train the Trainer) Prāgā, Čehijā

2021.gadā no 8.novembra līdz 12.novembrim Liepājas Liedaga vidusskolas speciālistes: logopēde Svetalana Ivaņenko, dizains un tehnoloģijas, vizuālās mākslas skolotāja Tatjana Perčatkina  un sākumizglītības skolotāja Viktorija Semjina piedalījās mācību kursā „Apmācīt treneri” (Train the Trainer) Prāgā, Čehijā. Kursu organizēja organizācija ShipCon Ltd.

Kurss ir būtisks visiem tiem, kuri ir ieinteresēti un vēlas pilnveidot savas mentora prasmes. Kurss aptver dažādas tēmas, kas ir būtiskas veiksmīgai apmācību/mācību procesa vadīšanai. Turklāt kursā tika aplūkota efektīva apmācības prakse un darbības, tai skaitā tika likts uzsvars uz ķermeņa valodas un balss projekcijas nozīmi.

Dalībnieces uzskata, ka apmācību tēma šodien noteikti ir aktuāla. Viņi apguva jaunas psiholoģiskās pieejas mūsdienu bērnu audzināšanā un izglītošanā. Pedagogam ir nepieciešams izkopt efektīva trenera prasmes un īpašības, mācīšanās principus un stilus, aktīvās klausīšanās galvenos komponentus, ķermeņa valodu un rīcību sarežģītās situācijās, kā arī prasmi izvairīties no konfliktiem.

V.Semjina skaidroja savu motivāciju dalībai kursā:

“Šī programma mani ieinteresēja, jo skolotāja profesijā nepieciešams pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas. Tēma “Apmācīt treneri” – pašlaik ir ļoti aktuāla. Mani ieinteresēja iespēja padziļināt zināšanas apmācības psiholoģijā, jo ikdienas darbā  es sastopos ar grūtībām mūsdienu bērnu apmācībā, kā arī  sadarbībā ar viņu vecākiem.”

S.Ivaņenko nedaudz pastāstīja par kursa norisi:

“Nedēļas laikā mēs pilnveidojām savas prasmes publiskajā runā un darbā ar auditoriju. Mēs uzzinājām, kādām prasmēm jāpiemīt trenerim, kā arī pārliecinājāmies, cik svarīga ir refleksija, un mācījāmies pārvaldīt savas emocijas.”       

Savukārt, T.Perčatkina komentēja:

“Kursa vadītājs, spēļu formā, visus operatīvi iesaistīja vienā kopīgā komunikācijas darbībā. Papildus profesionālajai izaugsmei man bija iespēja atsvaidzināt savas angļu valodas zināšanas. Apmācībās bija iestrādātas dažādas veiksmīgas praktiskas darbības, kā rezultātā ikkatrs varēja iesaistīties uzdevumu īstenošanas procesā maksimāli efektīvā veidā”

V.Semjina:

“Mūs pārsteidza apmācību kursa dalībnieki. Tie bija zinātnieki, profesori, treneri no Vācijas, Ungārijas, Rumānijas, Grieķijas, Horvātijas, Maltas, kā arī mūsu kolēģes no Cēsīm. Dalībnieki bija  no dažādām darbības sfērām (marketings, bizness, muzikas joma, izglītība). Bija ļoti interesanti iepazīties un mācīties ar tādiem interesantiem cilvēkiem.”

Dalībnieces atzīst, ka tā bija neaizmirstama pieredze. Visus teorētiskos un praktiskos uzdevumus varēs un plāno izmantot savā ikdienas darbā, kā arī ar tiem plāno doties pie kolēģiem, lai dalītos pieredzē.