You are currently viewing Skolotāju diena 2023.

Skolotāju diena 2023.

Skolotājs ir skolas lepnums un gods, jo prasmīgās un profesionālās rokās, darot savu darbu ar mīlestību un pašaizliedzību, skolēni iedvesmojas apgūt jaunas zināšanas, atrod un attīsta savus talantus.

Šodien, Skolotāju dienā, godinājām Liepājas Liedaga vidusskolas “Gada Skolotāju 2023 par mūža ieguldījumu izglītībā” Natāliju Zavaruhinu, pateicāmies ķīmijas skolotājai Allai Juzefovičai par mūža ieguldījumu un izciliem sasniegumiem izglītībā, summinājām skolēnu izvēlētās “Gada foršākās skolotājas 2023” – matemātikas skolotāju Olgu Maikovu un sporta skolotāju Olgu Ksenzovu.

Liepājas Liedaga vidusskolas skolotāji ir profesionāli un talantīgi gan mācību procesā, gan arī ārpus darba. Aelita Lekareva, Marika Beļēviča un Laura Mauliņa priecēja kolēģus ar saviem darbiem skolotāju Talantu izstādē. Meistarklasēs ar saviem talantiem dalījās matemātikas skolotāja Olga Maikova – Ziemassvētku dekoru izgatavošana, dizaina un tehnoloģiju skolotāja Aelita Lekareva ar savām audzēknēm – grafika “Mežrozīte”, dizaina un tehnoloģiju skolotāja Tatjana Perčatkina ar māla trauku veidošanu, vizuālās mākslas skolotāja Marika Beļēviča ar smilšu gleznu veidošanu, bet direktores vietniece izglītības jomā Anastasija Jericjana un logopēde, atbalsta komandas vadītāja Svetlana Ivaņenko rūpējās par kolēģu emocionālo labsajūtu.

Paldies vecākiem, skolēniem par skaistajiem un sirsnīgajiem sveicieniem, Jūs šo dienu saviem skolotājiem padarījāt īpašu – vislieliskākā dāvana sajust, ka Tavu darbu novērtē, ka bērni smaida un apskauj savas skolotājus, saka paldies par darbu.