You are currently viewing Starpkultūru mācības un kultūru daudzveidība klasē

Starpkultūru mācības un kultūru daudzveidība klasē

2022.gadā no 21.novembra līdz 25.novembrim Liepājas Liedaga vidusskolas speciālisti: sociālie pedagogi Anna Ušenina un Natālija Bagirova piedalījās mācību kursā ” Starpkultūru mācības un kultūru daudzveidība klasē ” (“Intercultural learning and cultural diversity in education”) Palermo, Itālijā. Kursu organizēja Erasmus Learning Academy.

Šī kursa mērķis ir palīdzēt skolotājiem attīstīt savu kultūras izpratni, vienlaikus apgūstot zināšanas par dažādu kultūru vidi, kā arī metodiskos instrumentus un jaunas pieejas darbam, lai apmierinātu multikulturālu un etniski daudzveidīgu skolēnu grupu.

Meistarklase tika organizēta, izmantojot praktiskās zināšanas, un tad tās teorētiski nostiprinot.  Tas sekmēja padziļināto tēmas apguvi un iesaistīšanos apmācības procesā. Tika akcentēts grupu darbs, katra uzdevumu veikšanai visi kursa dalībnieki bija sadalīti grupās. Šāda veida regulāra dalīšanās grupās un aktīvs darbs tajās sekmēja dalībnieku iepazīšanos, savstarpējo “ledus laušanu” un draudzīgas vides nodrošinājumu.

N.Bagirova atzina:

“Bija iespēja piedalīties diskusijā un dalīties ar pieredzi. Svarīgi arī ir tas, ka kursa laikā varēju iegūt zināšanas no citiem kolēģiem.”

A.Ušeņina padalījās par pieredzi:

“Diskusiju laikā apspriežam vidi, kur skolēns mācās. Optimālas mācīšanās nosacījumi ietver gan fiziskos, gan psiholoģiskos elementus. Elastīgs klases izkārtojums ir viens no galvenajiem nosacījumiem drošai fiziskai videi skolā, iekļaujot dažāda veida mēbeles, atgādnes, papildlīdzekļus. Atbalsta pasākumi gan individuālajā, gan grupu darbā veido drošības sajūtu un vēlmi iesaistīties mācību procesā.”

A.Ušeņina  secināja:

“Empātiska, kritiski domājoša un atvērta prāta modelēšana palīdz veidot viesmīlīgu skolas vidi, kurā tiek veicināta kultūras daudzveidība, un tas ir pirmais solis ceļā uz sociālajām pārmaiņām un iekļaujošu sabiedrību.”

Abas dalībnieces atzina, ka šie kursi šobrīd bija tieši laikā un ļoti svarīgi, jo skolā ar katru gadu vairāk sāk parādīties bērni no citām vidēm, tagad tā ir Ukraina, Vjetnama u.c.

Kas ir nepieciešams, lai izmainīt savu viedokli par vietu, cilvēku vai jebko citu?

Nepieciešams sadzirdēt vairākus stāstus, izvērtēt un izanalizēt tos.

Galvenās atziņas:

  • Pasaulē ir bezgalīgi stimulējoši faktori, taču mums bieži vien ir ierobežoti rīki, lai uztvertu un izmantotu tos.
  • Mūsu pasaules redzējums nav 360°
  • Uztvere ir selektīvs process – mēs spekulējam ar to, kāda pasaule var būt.

Atbalsta pasākumi gan individuālajā, gan grupu darbā veido drošības sajūtu un vēlmi iesaistīties mācību procesā.

Kā to var panākt?

Drošas un atbalstošas ​​mācību vides piemēri:

  • Ļaujiet lasīt uzdevumu grupās vai individuāli;
  • Pārrunājiet komandas darba iezīmes un attīstiet kopības sajūtu;
  • Nodrošiniet klusu telpu bez traucējumiem;
  • Veiciniet sociāli emocionālo mācīšanos (SEM).

Aktivitāte organizēta Erasmus+ projektā  “Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai” ietvaros.

Par projektu:
Erasmus+ projekta nosaukums: Skola – pasniedzējiem un pasniedzēji – skolai
Erasmus+ projekta akronīms: TeachSCHOOL
Erasmus+ projekta nosaukums angļu valodā: School for teachers and teachers for school
Erasmus+ projekta nr.: 2020-1-LV01-KA101-077280
Projekta ilgums: 01.09.2020. – 30.06.2023.
Maksimāli atvēlētais projekta finansējums ir 54866,00EUR.
Projekta ietvaros paredzēts organizēt apmācības 26 dalībniekiem (mobilitātes) uz 11 strukturētiem kursiem, kuri tiks organizēti Spānijā, Itālijā, Horvātijā un Grieķijā.