You are currently viewing Starptautiskā izglītības izstāde SKOLA 2020
IMG 20200303 WA0013

Starptautiskā izglītības izstāde SKOLA 2020

Vidusskolas jaunieši un karjeras pedagoģes L.Jaunskalže un M. Ķude 28. februārī ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklējā Rīgā Starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala” ikgadējo starptautisko izglītības izstādi “ SKOLA 2020”.

Šogad izstādē piedalījās apmēram 140 dalībnieku no 10 valstīm un tika prezentēti vairāki simti izglītības programmu un dažādu nozaru mācību kursi. Jaunieši ieguva plašu informāciju par pieejamām studiju formām (klātiene, neklātiene, tālmācība, e-studijas) dažādās augstskolās. Vidusskolēni detalizēti iepazinās ar izvēlēto augstskolu u alternatīvajām izglītības iestādēm. Jaunieši tikās un uzdeva jautājumus studentiem un augstskolu mācību spēkiem par zināšanu un prasmju līmeni, lai veiksmīgi iestātos un mācītos izvēlētajā augstskolā un studiju programmā.

Vidusskolēni atzina, ka izstādes apmeklēšana bija lietderīga, jo viņi ieguva sev interesējošo informāciju un pārliecinājās par savas izvēles pareizību un iespējamību.