You are currently viewing Svētku pabalsti skolas piederumu iegādei

Svētku pabalsti skolas piederumu iegādei

No 1. augusta līdz 30. septembrim skolēnu vecāki no daudzbērnu, trūcīgajām un citām Liepājas pašvaldības noteikto kategoriju ģimenēm var pieteikties Sociālajā dienestā svētku pabalstam skolas piederumu iegādei pašvaldības akcijā “Skolas soma”.

Par katru bērnu, kas mācās vispārējās izglītības iestādēs, sākot no 2.klases, ģimenes var saņemt € 20 eiro pabalstu mācību līdzekļu iegādei.

Pabalstu var saņemt:

  • visas Liepājā deklarētās daudzbērnu ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnus (neatkarīgi no materiālās situācijas);
  • ģimenes, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, aizbildnībā esošus bērnus, ģimenes ar bērniem, kuras sadarbojas ar Sociālā dienesta Sociālā darba daļu un pilda līdzdarbības pienākumus;
  • ģimenes, kurām laika posmā no 2023. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim noteikts trūcīgas ģimenes statuss, kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes.

Lai saņemtu pabalstu mācību piederumu iegādei, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim no 1. augusta līdz 30. septembrim jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz Sociālajā dienestā:

🖥️ elektroniski pašvaldības vienoto pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv vai 

📝klātienē Sociālajā dienestā E. Veidenbauma ielā 3 – iemetot aizpildīto veidlapu pie ieejas novietotajā pasta kastē (turpat pieejamas iesnieguma veidlapas). Iesnieguma veidlapa pieejama arī Liepājas pašvaldības mājas lapā

⚠️ Savukārt visi pirmklasnieki, uzsākot skolas gaitas, saņems pirmklasnieka pabalstu € 30 eiro apmērā, sākot no 1. septembra iesniedzot pieteikumu skolā, Sociālajā dienestā vai visvienkāršāk – elektroniski pašvaldības vienoto pieteikumu sistēmā pieteikumi.liepaja.lv.

Neskaidrību gadījumā iespējams saņemt informāciju pa tālruni: 63 489 674.