Varavīksnes košās krāsās

Šodien mūsu zāle mirdz,

Jo pie mums ir atnākusi

Brīnišķīgā svētku dzirksts!

15. un 16. jūnijā skolā ir īpašais mirklis – svinīga ceremonija, veltīta pamatizglītības apliecību izsniegšanai 9. klašu skolēniem.

Mūsu aktu zālē pulcējās izauguši skolēni, viņu vecāki, radinieki un draugi. Ar skaļiem aplausiem un pateicības vārdiem godinājām mūsu skolas vērtību – izcilus pedagogus un klašu audzinātājus: Evitu Puriņu, Tatjanu Dzalbu, Ludmilu Šuļju un Irinu Turovsku.

Novēlam mūsu absolventiem mērķtiecību un gandarījumu par cenšanos. Lai viņi mīlētu dzīvi un neaizmirstu skolotājus, radiniekus, draugus, un vienmēr rīkotos saskaņā ar sirdsapziņu. Lai Jums pasmaida veiksme!