You are currently viewing Tiešsaistes vecāku sapulces 16.martā
meeting 5804489 640

Tiešsaistes vecāku sapulces 16.martā

Individuālās tikšanās ar vecākiem. Vecāks var rezervēt laiku līdz 15 minūtēm no plkst. 15:00 līdz 18:00, uzrakstot e-klasē savam klases audzinātājam izvēloties pieejamu brīvu laiku (skatīt skolotāju aizņemtības tabulu zemāk).