You are currently viewing Tikšanās ar skolas absolventu Arturu Martinovu
IMG 20200204 WA0014

Tikšanās ar skolas absolventu Arturu Martinovu

Skolas 10. un 11. klašu skolēni tikās ar skolas absolventu Arturu Martinovu.

 Jaunietis otro gadu mācās Sankt-pēterburgas Universitātē datorspēļu izstrādi programmā  “Game davalopment”. Skolēniem Arturs pastāstīja, kas strādā un kā, lai rezultātā būtu jauna datorspēle, kuru spēlē dažāda vecuma cilvēki visā pasaulē. Lai rastos spēle, pirmais ir projektēt tās mērķus un noteikumus, kurus var sasniegt spēlētājs. Tad spēles izstrādē iesaistās cilvēks, kurš izdomā spēles saturu. Profesionāli sauc par spēles dizaineri – veic spēles noteikumu projektēšanu un veido spēles saturu. Profesiju daudzējādā ziņā var salīdzināt ar kino režisoru. Lai mācītos un strādātu, ir jābūt lielai interesei par datorspēlēm un ļoti labi jāpārzina datoru dažādās iespējas. Un protams pašam jāaizraujas ar datorspēlēm. Par spēļu izstrādi rūpējas nākošais speciālists, kuram ir talants zīmēšanā.. Viņš veido spēļu grafiku, zīmē tēlus jeb personāžu un rada spēles vidi. Arturs arī atklāja, ka ar katru gadu pasaulē palielinās spēļu industrijā iegūtā peļņa, kas pārsniedz kino industrijā nopelnīto.   

Skolēni ar interesi ieklausījās absolventa stāstījumā. Jauniešiem šķiet, ka Artura studijas ir interesantas un neikdienišķas. Tie, kuriem patīk datorspēles, nekad nebija aizdomājušies no kurienes un kā rodas spēle. Arturs vēl ļoti izcēla programmēšanas lomas pastiprināšanas un katram jaunietim ir jāzina tās pamati, jo būs nepieciešami jebkurā tautsaimniecības jomā. Skolēni novēlēja absolventam veiksmi un apliecināja, ka gaida spēli, kuras tapšanā būs piedalījies arī Arturs.