You are currently viewing 🤝Tikšanās ar Ventspils augstskolas absolventi

🤝Tikšanās ar Ventspils augstskolas absolventi

2024.gada 19.martā ar 11. un  12.klases skolēniem tikās Ventspils augstskolas absolvente Elīza Cimdiņa, kura pašlaik strādā Ventspils augstskolā par Studiju nodaļas vadītājas vietnieci ārvalstu sadarbības jautājumos. Elīza skolēniem pastāstīja par pašreizējām studiju iespējām Ventspils augstskola, par Erasmus programmu, par studentu sadzīvi un darba iespējām pēc augstskolas absolvēšanas.