You are currently viewing Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce

Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

Š.g. 30.augustā, plkst. 17:00 aktu zālē notiks vecāku sapulce.