You are currently viewing Trīs atzinības Liepājas pilsētas 🔬🌱bioloģijas olimpiādē 9.-12.klasēm

Trīs atzinības Liepājas pilsētas 🔬🌱bioloģijas olimpiādē 9.-12.klasēmNr. Skolēna uzvārds, vārds Klase Pilsētā Sagatavotājs
1 Kuzņecova Marija 11.a Atz. Ilona Lubgāne
2 Zaharova Darja 11.b Atz. Ilona Lubgāne
3 Simoņenko Ksenija 12.a Atz. Ilona Lubgāne