You are currently viewing Trīs vietas pilsētas fizikas olimpiādē 11.klasei

Trīs vietas pilsētas fizikas olimpiādē 11.klasei

Nr. Skolēna vārds, uzvārds Klase Pilsētā Sagatavotājs
1. Anastasija Lobza 11.a 3. Tatjana Velika
2. Marks Dvojeglazovs 11.a Atz. Tatjana Velika
3. Anastasija Simajeva 11.a Atz. Tatjana Velika

 


Diplomi