You are currently viewing Turpinām realizēt projektu “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ.”
3

Turpinām realizēt projektu “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ.”

,,…..vai tu esi “tīrs latvietis?”
,,Un tu? Tu esi ,,tīrs krievs?”

 

Jautājumi liek noprast, ka Dirty Deal Teatro izrāde “Dvēseļu utenis” ir uzrunājusi jauniešus.


Izrādes laikā, ar neparastiem paņēmieniem, seši jaunieši – galvenie varoņi, metas intelektuālā kaujā un meklē atbildes uz jautājumiem – kā atbrīvoties no mītiem un stereotipiem par nacionālo identitāti un savu vectēvu pagātnes rēgiem, kā tikt līdz izpratnei, ka svarīgākais dzīvē ir kopīgas vērtības un cilvēks!


9. d klases jauniešiem izrāde bija lielisks papildinājums projekta „Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” kultūrizglītojošā pasākumā.


Projekta ietvaros, dienas pirmā daļa tika pavadīta Latvijas Kara muzejā. Mācīties vēsturi muzejā ir ekselenti un moderni. Izstaigājot jaunās ekspozīcijas labirintus, kas veidoti no 1230 vēstures liecībām, iepazināmies ar Latvijas iedzīvotāju vēsturi Pirmā pasaules kara laikā. Ekspozīcijā karš tiek rādīts kā totāls karš, kurā iesaistīti gan karavīri frontē, gan civiliedzīvotāji frontes aizmugurē. Ekspozīcijas dizains veidots tā, lai apmeklētājam pastarpināti rastos sajūta, ka viņš atrodas armijas arsenālā, un viss, kas atrodas telpā, var atkal “sākt kalpot” karam.


Ieskatījāmies arī izstādes zālē: Latvijas sabiedrība Neatkarības kara laikā.

 

Pateicamies par saturīgu dienu un KOPĪGIEM piedzīvojumiem British Council Latvia un Izglītības attīstības centra radošajai komandai.

Продолжается реализация проекта “Жить, учиться и работать вместе”

 

«Ты  «чистый латыш?»

«А ты? Ты «чистый русский?»

Эти вопросы позволяют понять, почему театральная постановка от Dirty Deal Teatro обращается к молодёжи.

 

Во время выступления с помощью необычных приёмов шестеро молодых людей, главных героев, кидаются в интеллектуальную битву и ищут ответы на вопросы: как избавится от мифов и стереотипов о национальной идентичности и призраков прошлого своих прадедов, как дойти до понимания, что самое важное в жизни – это общие ценности и человек!

 

Для 9.d класса выступление было отличным дополнением к проекту «Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ» (Жить, учиться и работать вместе)

 

В рамках проекта первая часть дня была проведена в Латвийском военном музее. Учить историю в музее – это превосходно и современно. Обойдя все лабиринты экспозиций, которые были сформированы по свидетельствам 1230 года, учащиеся ознакомились с историей жителей Латвии во время Первой мировой войны.

 

В экспозиции война показана как всеобъемлющее, тотальное бедствие, в которое ввязаны и солдаты на фронте, и гражданские жители вдали от фронта.  Экспозиция создана таким образом, чтобы у его посетителя появилось такое чувство, что он находится в арсенале армии, и всё, что находится в помещении, может опять «начать служить» войне.

 

Посмотрели также и выставочный зал: Латвийское общество во время войны за независимость.

 

Спасибо за содержательный день и ОБЩИЕ впечатления British Council Latvia  (Британское консульство в Латвии) и творческой команде из Izglītības attīstības centra (образовательный центр развития).