You are currently viewing Turpinās Izglītības Attīstības centra projekts „Satikt”

Turpinās Izglītības Attīstības centra projekts „Satikt”

Jau otro mācību gadu Liepājas Liedaga vidusskola piedalās Izglītības Attīstības centra projektā „Satikt”. Projekta ietvaros Liepājas Liedaga vidusskolas komanda – 12.a klases skolēni Bogdans Vasiļjevs, Ēriks Škudulis, Ruslans Novikovs, Nika Jeremejeva, skolotāja Baiba Bolšteine un sociālais pedagogs Anna Ušeņina, 9. novembrī tikās pirmajā reģionālajā seminārā Rīgas Purvciema vidusskolā. Seminārā no Liepājas piedalījās arī Rietumkrasta vidusskolas komanda.

Iepazināmies ar Rīgas Purvciema vidusskolu. Notika nodarbība par iekļaujošu pilsoniskās līdzdalības iniciatīvu pieredzi projekta „Satikt” skolās. Rīgas Purvciema vidusskolas jaunieši dalījās pieredzē ar iegūtiem datiem par redzes invalīdu grūtībām pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā un Rīgas pilsētvidē, Liepājas Rietumkrasta vidusskolas jaunieši – par skolēniem, kuri neiekļaujas skolā, jo jūtas izstumti savu vienaudžu vidū. Liepājas Liedaga vidusskolas 12.a klases jaunieši dalījās pieredzē par paveikto savā pētījumā. Projekta ietvaros jaunieši tikās fokuss diskusijā ar liepājnieku Gunti Ivanovski, kas ilgus gadus darbojas kā brīvprātīgais sabiedrības izglītošanā atkarību profilakses jautājumos un tā mazinot atkarību radīto seku izplatību Liepājā. Projektā „Satikt” jau 11. klasē 12.a klases jaunieši par savu izpētes mērķa grupu izvēlējās 14 – 19 gadīgus (8. – 12. klase) jauniešus un pēta viņu zināšanas un attieksmi par dažāda veida e-cigaretēm. Tika izveidota arī aptauja par e-cigarešu lietošanas paradumiem un ievākti dati.

Seminārā piedalījāmies dažādās atraktīvās nodarbībās, piemēram, „Ja man būtu burvju nūjiņa …”, ko es mainītu savās mājās, skolā, pilsētā, Latvijā un pasaulē, vai „Kā pilsoniskā sabiedrībā var noderēt seni tautas padomi?” un daudzās citās. Projekta „Satikt” pievienotā vērtība šādu reģionālo skolu tikšanās organizēšanā ir iepazīšanās un sadraudzēšanās ar vienaudžiem no citām pilsētām.

Plānojām turpmākās aktivitātes un gaidīsim ciemos Rīgas Purvciema vidusskolas komandu otrajā reģionālajā seminārā!

Plašāka informācija par projektu pieejama:
https://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page/

Projekts „Satikt” (Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/104/19)
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem