You are currently viewing Urbānās ģeogrāfijas olimpiāde 1.vieta Kurzemē un 3.vietā Latvijā

Urbānās ģeogrāfijas olimpiāde 1.vieta Kurzemē un 3.vietā Latvijā

Paldies Maksimilianam un skolotājai Nataliai Gutovai