You are currently viewing UZDRĪKSTOS, DOMĀJU, RADU!
uzdrikstos domaju radu Latvijas universitate

UZDRĪKSTOS, DOMĀJU, RADU!

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru šoruden organizē atklāto olimpiādi – konkursu “Uzdrīkstos, domāju, radu!”

Olimpiādē aktīvi piedalās arī mūsu skolas 4. un 5. klašu skolēnu komanda “Botanikus” – Ņikita Kuļiks,  Damirs Grisčenko, Markus Ruzaitis, Anna Azarova, Sofia Jeroņina un Artjoms Sokovs.

Piedalīšanās olimpiādē rosina skolēnu interesi par dabaszinātnēm, matemātiku un tehnoloģijām; pilnveido viņu izpratni pētniecisko darbību, matemātisko modelēšanu, programmēšanu un attīsta radošās prasmes.

Šī ir lieliska iespējas skolēniem iegūt pieredzi problēmrisināšanā, kā rīkoties jaunās situācijās, radīt produktus, izmantojot inženiertehnisko domāšanu, kā arī demonstrēt prasmi sadarboties.

Mūsu pētnieki veiksmīgi startēja 1. un 2.kārtās. 

Paldies visiem dalībniekiem, viņu skolotājiem un īpaši vecākiem!

"Priecājamies par Jūsu komandas “Botanikus” aktīvu dalību konkursa 2.kārtā. Esam pārliecināti, ka video veidošana veicināja skolēnu izziņas vēlmi, radošumu un savstarpējo sadarbību.”

Olimpiādes organizatoru atsauksme