You are currently viewing Uzņēmējdarbības uzsākšana

Uzņēmējdarbības uzsākšana

2023.gada 27.aprīlī pie 11.a, 11.b un 12.a klases uzņēmējdarbības pamatu stundā viesojās uzņēmēja Valērija Gridņeva (magicmoments.lv), kura pastāstīja par savu pieredzi un motīviem uzsākt personīgo biznesu. Stundas laikā tika akcentēti svarīgi jautājumi, kuru izvēles priekšā ir katrs jaunietis – vai viena profesija jāizvēlas visam mūžam, vai nodarboties ar to, kas patīk, vai ar to, kur var regulāri nopelnīt, kā pamanīt savus talantus un tos attīstīt, par laika plānošanu, lai visu paspētu, par brīvprātīgā darba iespējām, prasmi strādāt komandā, par ģimenes abalsta nepieciešamību, par prasmēm, kuras nepieciešamas gan vadot savu uzņēmumu, gan strādājot cita pakļautībā, par rakstura īpašībām, lai cilvēks būtu patīkams gan klientiem, gan darba biedriem un, galvenais, neaizmirst par saviem hobijiem.

Arī uzņēmēja jauniešiem atgādināja to, ko viņi dzird katru dienu skolā – “visu laiku jāmācās un nemitīgi jāpilnveido sevi”.

Skolā šogad viena no prioritātēm ir karjeras atbalsta jautājumu integrēšana mācību procesā, un skolotājai Nadeždai Jurčenko tas šodien lieliski izdevās.

Elita Malovka, karjeras konsultante