You are currently viewing Vai jūs zinat, kas ir Pončikpūķis, Verbuts, Mežainis, Spona un aklais Vendigo?

Vai jūs zinat, kas ir Pončikpūķis, Verbuts, Mežainis, Spona un aklais Vendigo?

Šādus un vēl citus dažādus un interesantus fantastikas tēlus vizuālās mākslas ZOOM stundās radīja 7.a, 7.b un 7.c klases skolēni skolotājas Marikas Beļēvičas vadībā. Savienojot vairākus fantastikas tēlus vienā tēlā, skolēni radīja katrs savu unikālo fantastikas tēlu un deva tiem arī savus pašizdomātus vārdus. Bet īsi pirms Ziemassvētkiem mēs izveidojām jauku skolēnu radošo darbu izstādi, kura priecē katru skatītāju! (Foto: Marika B.)”