🔎Vakances.
Aicinām pievienoties:
👩🏻‍🔬 Vispārējās izglītības pedagogu (ķīmijā)

Liepājas Liedaga vidusskola ( Reģ.Nr. 3013903300)

aicina darbā vispārējās izglītības pedagogu ( ķīmijā)

 

Darba vieta: Liedaga iela 5, Liepāja

Darba līgums: uz nenoteiktu laiku

Slodze: līdz 1 likmei ( pēc tarifikācijas)

Atalgojums: no 1300 EUR pirms nodokļu nomaksas par likmi

 

Prasības pretendentiem:

 1. Atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši Ministru kabineta gada 11. septembra noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām.
 2. Komunikācijas un sadarbības pra
 3. Augsta atbildības sajūta, precizitāte.
 4. Prasme plānot un organizēt savu darbu.
 5. Pašvērtējuma prasības

 

Galvenie pienākumi:

 • pildīt pedagoga pienākumus, vadot ķīmijas stundas vidējās izglītības un pamatizglītības posmā;
 • veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, sniegt konsultācijas, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • pedagogu aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi);
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu pedagogiem, klašu audzinātājiem;
 • kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām un ārējo normatīvo dokumentu prasībām;
 • pilnveidot savas profesionālās kompetences;
 • ievērot darba kārtību un ētikas normas.

 

Iesniedzamie dokumenti

 • Dzīves un darba apraksts (CV);
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Amata pretendenti dokumentus var iesniegt Liepājas Liedaga vidusskolā, Liedaga ielā 5, Liepājā, LV-3416, līdz 2023.gada 20.septembrim vai:

 • Nosūtot pa pastu (pasta zīmogs);
 • Nosūtot uz e-pasta adresi: liedagavsk@liepaja.edu.lv lv  ar norādi “Pieteikums ķīmijas pedagoga vakancei”

Informācija par personas datu apstrādi:

 • Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Liedaga vidusskola”, adrese: Liedaga iela 5, Liepāja, tālrunis: 63 431 772, elektroniskā pasta adrese: liedagavsk@liepaja.edu.lv.
 • Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
 • Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama mājaslapā www.liedaga.liepaja.edu.lv sadaļā Dokumentācija – Citi.
👩🏻‍🔬 Vispārējās izglītības pedagogu (matemātikā)

Liepājas Liedaga vidusskola ( Reģ.Nr. 3013903300) aicina darbā  

vispārējās izglītības pedagogu ( matemātikā)

  

Darba vieta: Liedaga iela 5, Liepāja

Darba līgums: uz nenoteiktu laiku

Slodze: līdz 1 likmei ( pēc tarifikācijas)

Atalgojums: no 1224 EUR pirms nodokļu nomaksas par likmi

 

Prasības pretendentiem:

 

 1. Atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši Ministru kabineta gada 11. septembra noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām.
 2. Komunikācijas un sadarbības pra
 3. Augsta atbildības sajūta, precizitāte.
 4. Prasme plānot un organizēt savu darbu.
 5. Pašvērtējuma prasības

 

Galvenie pienākumi:

 • pildīt pedagoga pienākumus, vadot matemātikas stundas pamatizglītības posmā;
 • veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, sniegt konsultācijas, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • pedagogu aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi);
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu pedagogiem, klašu audzinātājiem;
 • kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām un ārējo normatīvo dokumentu prasībām;
 • pilnveidot savas profesionālās kompetences;
 • ievērot darba kārtību un ētikas normas.

 

Iesniedzamie dokumenti

 • Dzīves un darba apraksts (CV);
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Amata pretendenti dokumentus var iesniegt Liepājas Liedaga vidusskolā, Liedaga ielā 5, Liepājā, LV-3416, līdz 2023.gada 20.oktobrim vai:

 • Nosūtot pa pastu (pasta zīmogs);
 • Nosūtot uz e-pasta adresi: liedagavsk@liepaja.edu.lv lv  ar norādi “Pieteikums matemātikas pedagoga vakancei”

 

Informācija par personas datu apstrādi:

 • Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Liedaga vidusskola”, adrese: Liedaga iela 5, Liepāja, tālrunis: 63 431 772, elektroniskā pasta adrese: liedagavsk@liepaja.edu.lv.
 • Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
 • Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama mājaslapā ww.liedaga.liepaja.edu.lv sadaļā Dokumentācija – Citi.
🖥️ Datortīkla administratoru

Liepājas Liedaga vidusskola (Reģ.Nr. 3013903300) aicina darbā
datortīkla administratoru

 

Darba vieta: Liedaga iela 5, Liepāja

Darba līgums: uz nenoteiktu laiku

Slodze: 1 likme

Atalgojums: 850 EUR pirms nodokļu nomaksas par likmi

 

Prasības pretendentiem:

  1. Augstākā vai vidējā speciālā izglītība IT jomā;
  2. Valsts valodas prasme augstākajā pakāpē;
  3. Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
  4. Vismaz viena gada darba pieredze līdzīgā amatā;
  5. Vēlama pieredze izglītības iestādes IT projektu izstrādē un ieviešanā;
  6. Augsta atbildības sajūta, precizitāte;
  7. Prasme plānot un organizēt savu darbu;
  8. Pašvērtējuma prasmes.
 1.  

 

Galvenie pienākumi:

  1. Datortīklu administrators nodrošina datortehnikas un programmatūras, kā  arī  datortīkla  optimālo  darbaspēju  lietotāju  vajadzībām;
  2. Projektē, konfigurē  un  administrē  datorsistēmas  un  datortīklus;  nodrošina informācijas aizsardzību un drošību; sniedz tehnisko un konsultatīvo atbalstu lietotājiem; sagatavo nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.
  3. Servera  un  tīkla  infrastruktūras  uzturēšana  un   administrēšana  nepārtrauktas  darbības nodrošināšanai;
  4. IT sistēmu monitorings un pārvaldīšana, nepieciešamo atjauninājumu un uzlabojumu plānošana un ieviešana;
  5. IT sistēmu traucējumu novēršana un IT problēmu risināšana;
  6. Datu un informācijas aizsardzības politikas izveide un nodrošināšana;
  7. Serveru un tīklu risinājumu izstrāde  un  ieviešana  atbilstoši  iestādes  attīstības koncepcijai un tehniskām specifikācijām un prasībām;

 

Iesniedzamie dokumenti

  • Dzīves un darba apraksts (CV);
  • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Amata pretendenti dokumentus var iesniegt Liepājas Liedaga vidusskolā, Liedaga ielā 5, Liepājā, LV-3416, līdz 2023.gada 20.oktobrim vai:

 • Nosūtot pa pastu (pasta zīmogs);
 • Nosūtot uz e-pasta adresi: liedagavsk@liepaja.edu.lv lv  ar norādi “Pieteikums datortīkla administratora vakancei”

 

Informācija par personas datu apstrādi:

  • Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Liedaga vidusskola”, adrese: Liedaga iela 5, Liepāja, tālrunis: 63 431 772, elektroniskā pasta adrese: liedagavsk@liepaja.edu.lv.
  • Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
  • Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama mājaslapā ww.liedaga.liepaja.edu.lv sadaļā Dokumentācija – Citi.