You are currently viewing Vasaras darbs 13 – 14 gadīgajiem skolēniem

Vasaras darbs 13 – 14 gadīgajiem skolēniem

No 12.04.2022. līdz 09.05.2022. 13-14 gadīgie skolēni var reģistrēties vasaras nodarbinātībai. Uz nodarbinātības periodu skolēnam jābūt 13 vai 14 gadu vecam;

Skolēns piesākas, aizpildot tiešsaistes anketu e-klasē.

Darbs tiks piedāvāts pašvaldības iestādēs, skolās u.c. Vienam skolēnam atļauts strādāt 10 darba dienas.

Skolas komisija, 3 cilvēku sastāvā, izvērtēs pretendentus darbam vasarā, ņemot vērā šādus kritērijus, uzradot atbilstošu dokumentu:

  • skolēnam ir labas sekmes un uzvedība, pozitīva attieksme pret darbu;
  • skolēns – bārenis;
  • skolēns atrodas aizbildnībā vai audžuģimenē;
  • skolēns no daudzbērnu ģimenes;
  • skolēns ir no ģimenes, kurai ir trūcīgās ģimenes statuss;

Priekšroka tiek dota skolēnam, kas nepiedalījās vasaras nodarbinātības pasākumos 2021.g.